látogatók(11372, 0)linkajánlólapszerkesztéskapcsolatlapfórum

lapok ábécében

régiók

bejelentkezés

lapstílus

apróhirdetés

autó

állat

család

egészség

étkezés

film

fórum

gazdaság

hírek

humor

időjárás

ingatlan

informatika

internet

könyv

közélet

kultúra

menetrend

munka

műsor

oktatás

pénzügyek

szabadidő

szállás

szolgáltatás

szótár

társkereső

térkép

tudomány

utazás

vásárlás

zene

magyar.történelem.linksite.hu
0531 0896-0970 0896-1946 0896 0900-1301 0997 1000 1300-1399
1526-1699 1568 1604 1699-1790 1699 1700-1899 1700-1914 1848
1860-1870 1890-1918 1900-1999 1914-1919 1919-1921 1919 1920-1945 1920
1930-1939 1938-1939 1939-1945 1944-1953 1956 1989 Árpád-kor bajorok
Bakay Kornél békék Bocskai Budapest címer címertörténet családtörténet csaták, háborúk
csehek dinasztiák dualizmus Erdély Esztergom Fehéregyháza film frankok
Habsburgok helytörténet honfoglalás kalandozások karlócai béke Karolingok Kárpátalja Kárpátalja
középkor krónika levéltár magyar történelem OM Monarchia őstörténet pártállam polgári kor
portál Rákóczi reformkor személyiség szerződés székelység szocialimus tatárjárás
társ. réteg Thököly törökdúlás történelmi festő történelmi portál történetírás történetíró törvények
Trencséni csata vár vármegye Veszprém vezérek kora   rokon lapok konkurrens lapok


INGYENES
HIRDETÉS

1. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

5. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

9. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

13. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

15. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

17. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

19. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

21. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

23. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

25. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

27. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

29. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

31. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

33. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

35. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

37. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

39. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

2. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

4. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

6. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

8. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

10. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

12. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

14. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

16. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

18. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

20. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

22. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

24. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

26. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

28. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

30. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

32. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

34. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

36. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

38. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

40. számú hely
0531
Szent Korona /linksite.hu/
Varga Géza: A Szent Korona születésének ideje, helye és alkalma /tar.hu/
0896-0970
Arnulf bajor herceg
Bulcsu /wikipedia/
Fajsz /wikipedia/
Kalandozó hadjáratok /wikipedia/
Pozsonyi csata /wikipedia/
Taksony /wikipedia/
Tarhos /wikipedia/
Zolta /wikipedia/
I. Berengár itáliai király /wikipedia/
I. Nagy Ottó német-római császár /wikipedia/
IV. Gyermek Lajos keleti-frank király /wikipedia/
 
0896-1946
Árpád-ház /lap.hu/
Magyar Királyság /wikipedia/
0896
Árpád /árpád.lapok.hu/
Fehéregyháza – Alba ecclesia /a magyar.virtus/
Honfoglalás /lap.hu/
Honfoglalás /linksite.hu/
Honfoglalás /wikipedia/
 
0900-1301
Árpád-ház /lap.hu/
Árpád-ház /ok.hu/
Árpád-ház /wikipedia/
Árpád-kor /wikipedia/
Géza fejedelem /wikipedia/
Magyar királylány – Szent Piroska – Bizáncban /a magyar.virtus/
Szent Erzsébet /lap.hu/
Szent Imre (herceg) /lap.hu/
 
0997
Szent Adalbert és Magyarország /história.hu/
 
1000
Augusztus 20 /lap.hu/
Jogar (oroszlánja) /tudós.virtus.hu/
Koronázó palást jelei /tudós.virtus.hu/
Szent Imre (herceg) /lap.hu/
Szent István király /katolikus.hu/
Szent István király pénzverése (Gedai István) /tdyweb.wbteam.com/
Szent Korona /linksite.hu/
 
 
1300-1399
Magyarország a XIV. században /freeweb.hu/
 
1526-1699
1526-1699 A török kor /magyar huszár.hu/
1526-1699 Török hódoltság /wikipedia/
1541 Gyalui szerződés /virtus.hu/
1568 /lap.hu/
A karlócai béke /sulinet.hu/
 
1568
1568 /lap.hu/
 
1604
Bocskai szabadságharc /múlt-kor.hu/
 
1699-1790
Habsburg uralom Magyarországon (1699-1790) /magyar huszár.hu/
 
1699
A karlócai béke /sulinet.hu/
 
1700-1899
Polgári Magyarország (XVIII-XIX. század) /mozaweb.hu/
 
1700-1914
1860-1870 /lap.hu/
Deák Ferenc /ok.hu/
Eötvös József /ok.hu/
Erzsébet királyné /lap.hu/
Kossuth Lajos /ok.hu/
Magyarország 1700-1914 /ok.hu/
Rákóczi-szabadságharc /ok.hu/
Trencséni csata (1708) /magyar huszár.hu/
 
1848
1848 /lap.hu/
1848 /linksite.hu/
1848 /mult-kor.hu/
1848-1849 /ok.hu/
1848-49 /wikipedia/
1848-49 Hadi események
A forradalom előzményei /iae.nl/
Aradi vértanúk /ok.hu/
Az aradi vértanúk utolsó mondatai
Március 15 /ok.hu/
Petőfi Sándor /ok.hu/
Szőregi csata (1849)
1860-1870
1860-1870 /lap.hu/
 
1890-1918
A dualizmus eszmeisége (1890-1918) /mek.iif.hu/
 
1900-1999
Magyarország a XX. században /oszk.hu/
 
1914-1919
Az első világháború /u-szeged.hu/
Az I. világháború magyar szemmel /mek.iif.hu/
Kolozsvár eleste (1918) /virtus.hu/
1919-1921
Magyarország (1919-1921) /szeged.hu/
 
1919
1919 /linksite.hu/
Tanácsköztársaság (Fekete István: Zsellérek)
Tanácsköztársaság /lap.hu/
Tanácsköztársaság /ok.hu/
 
 
1920-1945
Don-kanyar /lap.hu/
Horthy Miklós /lap.hu/
Horthy Miklós /ok.hu/
Károlyi Mihály /ok.hu/
Tanácsköztársaság /ok.hu/
Teleki Pál /ok.hu/
Trianon /ok.hu/
 
1920
1920 /linksite.hu/
Trianon
1930-1939
Az 1930-es évek Magyarországa /u-szeged.hu/
 
1938-1939
Kárpátalja visszaszerzése /sulinet.hu/
 
1939-1945
1945 /linksite.hu/
Don-kanyar /lap.hu/
Horthy Miklós (Bayer Zsolt) /tornádó hírküldő.blogspot.com/
Kiugrási kísérlet (1944) /múlt-kor.hu/
Magyarország német megszállása (1944)
Szálasi Ferenc /lap.hu/
II. világháború /linksite.hu/
 
1944-1953
Magyarország (1944-1953) /rev.hu/
 
1956
1956 /lap.hu/
1956 /linksite.hu/
1956 /mult-kor.hu/
1956 /wikipedia/
1956 Akik lőttek a Kossuth-téren
1956-os forradalom /ok.hu/
Mansfeld Péter /lap.hu/
Mindszenty (József bíboros) /lap.hu/
Nagy Imre /ok.hu/
1989
Rendszerváltás /linksite.hu/
Rendszerváltás /ok.hu/
Árpád-kor
Árpád-ház /lap.hu/
Árpád-ház /ok.hu/
Árpád-ház /wikipedia/
Árpád-kor /wikipedia/
Géza fejedelem /wikipedia/
Magyar királylány – Szent Piroska – Bizáncban /a magyar.virtus/
Szent Erzsébet /lap.hu/
Szent Imre (herceg) /lap.hu/
 
bajorok
Magyarok, frankok, bajorok /história.hu/
 
Bakay Kornél
A finn-magyar rokonítás
A finnugor irányzat uralomra jutása /1850-1867/
A keresztény magyar királyság koronázási jelvényei
A magyar társadalom a királyság első századában
A történetírás módszertana
Az utolsó évszázad
Ábrázoló művészetünk eredete
Bevezetés
Hogyan lettünk finnugorok?
Jugria
Királyi székhelyek
Következzék a Szent Korona vizsgálata
Nos, mit mondanak a krónikáink?
Őstörténetünk titkai
Új távlatok (1800-1849)
 
békék
Karlócai béke /sulinet.hu/
 
Bocskai
Bocskai szabadságharc /múlt-kor.hu/
 
Budapest
Budapest története /wikipedia/
Endre László: Ezer év Pest vármegye földjén /betiltva.com/
címer
Címer /lap.hu/
 
címertörténet
A magyar címer története /u-szeged.hu/
 
családtörténet
Árpád-ház /lap.hu/
Árpád-ház /ok.hu/
Árpád-ház /wikipedia/
Genealógia /lap.hu/
Habsburgok /wikipedia/
Karolingok /wikipedia/
Nádasdy /lap.hu/
Történelmi családok /lap.hu/
 
csaták, háborúk
1848-49 /wikipedia/
1848-49 Hadi események
1956 /linksite.hu/
Asiagói csata (1916) /wikipedia/
Augsburgi csata /wikipedia/
Bécs ostroma (1529) /wikipedia/
Buda ostroma (1530) /wikipedia/
Buda visszafoglalása (1686) /wikipedia/
Budaőrsi csata (1921) /wikipedia/
Caporettói áttörés (1917) /wikipedia/
Cserhalmi csata (1070) /wikipedia/
Djákóvári csata (1537) /wikipedia/
Don-kanyar /lap.hu/
Dubicai csata (1513) /wikipedia/
Földvári csata (1529) /wikipedia/
Győri csata (1809) /wikipedia/
Gyula ostroma (1529-30) /wikipedia/
Homonnai csata (1619) /wikipedia/
Honfoglalás /lap.hu/
Honfoglalás /linksite.hu/
Honfoglalás /wikipedia/
Isonzói csata I. (1915) /wikipedia/
Isonzói csata II. (1915) /wikipedia/
Isonzói csata III. (1915) /wikipedia/
Isonzói csata IV. (1915) /wikipedia/
Isonzói csata V. (1916) /wikipedia/
Isonzói csata VI. (1916) /wikipedia/
Isonzói csata VII. (1916) /wikipedia/
Isonzói csata VIII. (1916) /wikipedia/
Isonzói csata IX. (1916) /wikipedia/
Isonzói csata X. (1917) /wikipedia/
Isonzói csata XI. (1917) /wikipedia/
Isonzói csaták /wikipedia/
Kalandozó hadjáratok /wikipedia/
Keresztes hadjáratok
Kolozsvár eleste (1918) /virtus.hu/
Lajta menti csata /wikipedia/
Magyarország csatái /wikipedia/
Morvamezei csata (1278) /wikipedia/
Nándorfehérvári diadal
Otrantói ütközet /virtus.hu/
Pozsonyi csata /virtus.hu/
Pozsonyi csata /wikipedia/
Szőregi csata (1849)
Trencséni csata /magyar huszár.hu/
csehek
Csehek és magyarok /história.hu/
 
dinasztiák
Anjou-ház /wikipedia/
Árpád-ház /lap.hu/
Árpád-ház /ok.hu/
Árpád-ház /wikipedia/
Habsburgok /wikipedia/
Karolingok /wikipedia/
dualizmus
A dualizmus eszmeisége (1890-1918) /mek.iif.hu/
 
Erdély
Bethlen Gábor fejedelem /ok.hu/
Erdély történelme /wikipedia/
Erdélyi fejedelemség /lap.hu/
Erdélyi fejedelemség /ok.hu/
Kolozsvár eleste (1918) /virtus.hu/
Székely Mózes, Erdély székely fejedelme
Esztergom
Esztergom története /wikipedia/
 
Fehéregyháza
Z. Tóth Csaba: Fehéregyháza – Alba ecclesia /a magyar.virtus/
 
film
Történelmi film /lap.hu/
 
frankok
Magyarok, frankok, bajorok /história.hu/
 
Habsburgok
A dualizmus eszmeisége (1890-1918) /mek.iif.hu/
Habsburg uralom Magyarországon (1699-1790) /magyar huszár.hu/
Habsburgok /wikipedia/
 
helytörténet
Helytörténet /lap.hu/
 
honfoglalás
Árpád /árpád.lapok.hu/
Honfoglalás /lap.hu/
Honfoglalás /linksite.hu/
Honfoglalás /wikipedia/
Honfoglalás /wikipedia/
 
kalandozások
Kalandozó hadjáratok /wikipedia/
 
karlócai béke
A karlócai béke /sulinet.hu/
 
Karolingok
Karolingok /wikipedia/
 
Kárpátalja
Kárpátalja történelme /wikipedia/
Kárpátaljai vár /lap.hu/
Kárpátalja
Kárpátalja visszaszerzése /sulinet.hu/
 
középkor
Árpád-ház
Középkor /lap.hu/
krónika
Anonymus Gesta hunga(ro)ruma
Kézai Simon mester krónikája
levéltár
Levéltár /lap.hu/
 
magyar történelem
Magyar történelem /wikipedia/
 
OM Monarchia
Osztrák-Magyar Monarchia /ok.hu/
Polgári Magyarország (XVIII-XIX. század) /mozaweb.hu/
őstörténet
Avar /lap.hu/
Avarok /ok.hu/
Hun /lap.hu/
Hunok /ok.hu/
Kiszely István: A magyar nép őstörténete /istvándr.kiszely.hu/
Magyar őstörténet /linksite.hu/
Magyar őstörténet /ok.hu/
Magyar őstörténet /wikipedia/
Őstörténet Róna-Tas András újabb meséi a magyar történelemről
Veres Péter: Az uráli és magyar őshaza meghatározása a legújabb adatok fényében
 
 
pártállam
Pártállam /ok.hu/
 
polgári kor
Polgári Magyarország (XVIII-XIX. század) /mozaweb.hu/
 
portál
Történelem portál /mult-kor.hu/
 
Rákóczi
Rákóczi hadserege /kuruc.info/
Rákóczi-szabadságharc /ok.hu/
Rákóczi szabadságharc /wikipedia/
Trencséni csata /magyar huszár.hu/
II. Rákóczi Ferenc nagyságos fejedelem
 
reformkor
Széchenyi István /ok.hu/
 
személyiség
Aradi vértanúk /ok.hu/
Arnulf bajor herceg
Bem József /wikipedia/
Bulcsu /wikipedia/
Corvin János /wikipedia/
Deák Ferenc /ok.hu/
Eötvös József /ok.hu/
Erzsébet királyné /lap.hu/
Esterházy János gróf
Fajsz /wikipedia/
Gábor Áron /wikipedia/
Giskra János /wikipedia/
Horthy Miklós (Bayer Zsolt) /tornádó hírküldő.blogspot.com/
Horthy Miklós /lap.hu/
Horthy Miklós kormányzó /ok.hu/
Karády Katalin /lap.hu/
Károly Róbert /wikipedia/
Károlyi Mihály hazaáruló /ok.hu/
Koppány /wikipedia/
Kossuth Lajos /ok.hu/
Luxemburgi_Zsigmond /wikipedia/
Mansfeld Péter /lap.hu/
Mátyás király /ok.hu/
Mindszenty (József bíboros) /lap.hu/
Nagy Imre /ok.hu/
Petőfi Sándor /ok.hu/
Szálasi Ferenc /lap.hu/
Szent Erzsébet /lap.hu/
Szent Imre (herceg) /lap.hu/
Szent István király /katolikus.hu/
Szent István király /ok.hu/
Székely Mózes, Erdély székely fejedelme /virtus.hu/
Taksony /wikipedia/
Tanácsköztársaság /ok.hu/
Tarhos /wikipedia/
Teleki Blanka /ok.hu/
Teleki Pál miniszterelnök /ok.hu/
Thököly Imre fejedelem /kuruc.info/
Zolta /wikipedia/
Zrínyi Miklós horvát bán /ok.hu/
I. Berengár itáliai király /wikipedia/
I. Nagy Ottó német-római császár /wikipedia/
II. Rákóczi Ferenc nagyságos fejedelem /ok.hu/
IV. Gyermek Lajos keleti-frank király /wikipedia/
szerződés
Gyalui szerződés (1541) /virtus.hu/
 
székelység
A székelység eredete /virtus.hu/
Kordé Zoltán: A székelykérdés története /oszk.hu/
Székelyek /linksite.hu/
 
szocialimus
Az államszocializmus kora (1944-1990) /geocities.com/
Szockorszak /lap.hu/
tatárjárás
Muhi csata /kuruc.info/
Tatárjárás /wikipedia/
társ. réteg
Betyár /ok.hu/
Értelmiségi
Hajdú /wikipedia/
Jobbágy /wikipedia/
Katona (Fekete sereg) /wikipedia/
Katona (Magyar honvédség) /wikipedia/
Kereskedő
Magyar nemesség /wikipedia/
Magyar szent /lap.hu/
Mester
Művész
Pap
Polgárság /wikipedia/
 
 
Thököly
Thököly Imre /kuruc.info/
 
törökdúlás
A karlócai béke /sulinet.hu/
Nándorfehérvári csata /wikipedia/
Szentgotthárdi csata /wikipedia/
 
történelmi festő
Történelmi festészet /hungart.euroweb.hu/
Történeti festészet /artportal.hu/
történelmi portál
1000 év törvényei /1000 év.hu/
Corvinus library /hungarian history.com/
Magyar történelem /wikipedia/
 
történetírás
A magyar társadalomszervezet keleti gyökerei /virtus.hu/
Erdélyi István a finnugrista őstörténetkutatás száz évéről /tudós.virtus.hu/
történetíró
Anonymus
Bonfini Antal /wikipedia/
Kálti Márk
Kézai Simon
törvények
1000 év törvényei
 
Trencséni csata
Trencséni csata /magyar huszár.hu/
 
vár
Somogyvár /kuruc.info/
Vár /lap.hu/
vármegye
Vármegye /wikipedia/
 
Veszprém
Veszprém története /wikipedia/
 
vezérek kora
Arnulf bajor herceg
Bulcsu /wikipedia/
Fajsz /wikipedia/
Kalandozó hadjáratok /wikipedia/
Pozsonyi csata /wikipedia/
Taksony /wikipedia/
Tarhos /wikipedia/
Zolta /wikipedia/
I. Berengár itáliai király /wikipedia/
I. Nagy Ottó német-római császár /wikipedia/
IV. Gyermek Lajos keleti-frank király /wikipedia/
 
rokon lapok
Magyar őstörténet /linksite.hu/
Magyar ősvallás /linksite.hu/
Történelem /linksite.hu/
 
konkurrens lapok
Magyar történelem /lapunk.hu/
Magyar történelem /ok.hu/
a lap leírása: