látogatók(8873, 0)linkajánlólapszerkesztéskapcsolatlapfórum

lapok ábécében

régiók

bejelentkezés

lapstílus

apróhirdetés

autó

állat

család

egészség

étkezés

film

fórum

gazdaság

hírek

humor

időjárás

ingatlan

informatika

internet

könyv

közélet

kultúra

menetrend

munka

műsor

oktatás

pénzügyek

szabadidő

szállás

szolgáltatás

szótár

társkereső

térkép

tudomány

utazás

vásárlás

zene

piramis.linksite.hu
A piramis és a rovásírás boszniai piramis egyiptomi piramis indián piramis
kaptárkő kínai piramis kunhalom kurgán
mezopotámiai zikkurat piramis rokon lapok konkurrens lapok


INGYENES
HIRDETÉS

1. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

3. számú hely


INGYENES
HIRDETÉS

4. számú hely
A piramis és a rovásírás
A piramisépítő kultúrák használták a székely írás elődjét (1) Bevezető
A piramisépítő kultúrák használták a székely írás elődjét (2) Az ősvallási jelentőség
A piramisépítő kultúrák használták a székely írás elődjét (3) A magyar égbe vezető út
A piramisépítő kultúrák használták a székely írás elődjét (4) Sumer
A piramisépítő kultúrák használták a székely írás elődjét (5) Kína
A piramisépítő kultúrák használták a székely írás elődjét (6) Indián piramisok
A piramisépítő kultúrák használták a székely írás elődjét (7) Boszniai piramisok
A piramisépítő kultúrák használták a székely írás elődjét (8) Összefoglalás
boszniai piramis
A viszokói piramis a barlangjából előkerült felirat szerint kultikus helyként szolgált
Boszniai piramisok völgye /wikipedia/
Folytatódó népbutítás a bosnyák piramis ügyében
Tényleg épültek piramisok Boszniában? /geographic.hu/
The written stone from the cave of the pyramid of Visoko shows the cultic function
 
egyiptomi piramis
Megszámolták a nagy piramis köveit
Robert M. Schoch: A világ piramisainak rejtélye /marlonbrandy.nolblog.hu/
indián piramis
A piramisépítő kultúrák használták a székely írás elődjét (6) Indián piramisok
Chichén Itza, a megfejthetetlen maja misztérium
Közép-amerikai piramisok /wikipedia/
Piramisok homokból, vízből, kagylóőrleményből /délmagyar.hu/
Űrpor segítségével tárnák fel egy mexikói piramis titkait
 
kaptárkő
A kaptárkövek rendeltetéséről székely rovásjelek alapján
A nesztoriánus kereszt és a kaptárkövek lehetséges kapcsolata
Egri kaptárkövek /geocaching.hu/
Kaptárkövek a Bükkben
Kaptárkő /jeles kövek lap.hu/
Kaptárkő /vendégváró/
Kaptárkő /wikipedia/
 
kínai piramis
A kínai piramisok /freeweb.hu/
Kína a piramisok hazája? /zöld újság.hu/
kunhalom
Kunhalom /wikipedia/
 
kurgán
Az Isszik kurgán ezüstcsészéjének felirata
Kurgán /hun lap.hu/
Kurgán /wikipedia/
 
mezopotámiai zikkurat
 
 
piramis
Az istenek hegyei - piramisok /xhirek.com/
Piramis /lap.hu/
Piramis /wikipedia/
 
rokon lapok
Magyar ősvallás /linksite.hu/
 
konkurrens lapok
Piramis /lap.hu/
Piramis /wikipedia/
a lap leírása:
A viszokói "piramis" a barlangjából előkerült felirat szerint kultikus
helyként szolgált

A piramisnak vélt bosnyák hegyek alatt húzódó barlangban talált
feliratos kő üzenetét e sorok írója fejtette meg és itt olvasható azok
számára, akik a székely szójeleket ismerik.

1. ábra. A viszokói barlang bejáratánál talált feliratos kő cégtáblához
hasonlóan jelezte, hogy ez a hely a magasba vezető tengelyt (a
világoszlopot, Tejutat) jelképezi, azaz a hegy és a barlang
ugyanolyan kultikus szerepet játszott, mint egy valódi piramis a
benne, vagy rajta lévő szentéllyel

A feliratos kő leletkörülményei

A Szarajevótól 30 km-re fekvő Viszokóban Szemir Oszmanagics és
társai több természetes hegyet piramisnak véltek és azokon
ásatásokba kezdtek, amelyeket - hírek szerint - a kormányzat egy idő
után leállított.

Az ásatók nagy sajtóvisszhangot keltő állításainak hitelt érdemlő
részlete volt, hogy vésett jeleket tartalmazó kövekre is bukkantak,
amelyek emlékeztettek a székely rovásírás jeleire. Geológus lévén, a
természetes hegyet piramisnak beállítók komolytalanságait a "
Folytatódó népbutítás a bosnyák \"piramis " ügyében" c. cikkben
cáfoltam: http://tudos.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=74837 .

A hírek szerint elvégzett rádiókarbon vizsgálatok kimutatták, hogy egy
barlangi fadarab a kőkorból származik. Mivel azonos rétegből
származnak, feltételezik a feliratok hasonló korát is. Ez lehetséges, de
jó lenne erről egy tudományos igényű ismertetést olvasni.

A korszak írásemlékei

A Kárpát-Balkán térségben a Tordos-Vincsa kultúra idejéből seregnyi
hasonló kisebb-nagyobb felirat, vagy jel került elő. Az írástörténész
szakma számára ismert, de tévesen magyarázott jeleket (szám szerint
210-et) Winn foglalta kötetbe 1981-ben.

A Tordos-Vincsa jelek és széles körben megtalálható társaik valóban
hasonlítanak a székely rovásjelekre, e hasonlóságot az elmúlt
évtizedek alatt több munkámban jeleztem, legújabb ismertetésük a
most megjelent " Így írtok ti magyar őstörténetet " c. kötetben
olvasható: http://tudos.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=87244 .
Közülük néhány rövid emléket (például a Bél ak "világ" szót) magyarul
is el lehet olvasni, vagy a jelentésükre lehet következtetni a jelek
képszerűsége és az antik írásokban (köztük a székely írásban) lévő
párhuzamok alapján.

2. ábra. A Tordos-Vincsa kultúra egyik ligatúrája (Winn 11. jele); a
feltehető olvasata "Bél ak" (mai magyarsággal: világ)

A 2. ábrán látható Tordos-Vincsa jelnek két magyarázata is
lehetséges, attól függően, hogy a jel alapja X, vagy + alakú-e.
Mindkét változat az isten jelképe, de az olvasatuk eltérő.

Amennyiben a jel alapeleme az X, akkor a jel a székely írás "b" (Bél,
belső) és "ak" (patak, Ókeánosz, Heraklész) jeleinek előképéből
alkotott ligatúra. Az olvasata Bél ak (mai magyarsággal: világ). Bél
isten azonos volt a teremtett és rendezett világ közepén álló Tejúttal.

Amennyiben a jel alapeleme a kereszt, akkor a jel a székely írás "d"
(Du/Dana) és "ak" (patak, Ókeánosz, Heraklész) jeleinek előképéből
alkotott ligatúra. Az olvasata Du/Dana (pat)ak, mai magyarsággal: "(
is)teni (pat)ak". Ez szintén a Tejútra utal és a Duna nevével is rokon
lehet.

A ligatúra a Tejúttal azonos ősapa jelképe. Az összetett jel ma a
székely írás egyik "ty" (atya) jele. A penut indiánok nyelvében is
megtalálható a vilak "világ" szó - ami a szónak a rokon népek
körében való létezését alátámasztja.

A Scinece-ben (2004) Ornella Semino és társai tollából megjelent
tanulmány (a legújabb genetikai-népesedéstörténeti felismerések)
alapján a Kárpát térségében 40 000 éve van jelen a magyarság
zömét alkotó népesség. Otto von Sadovszky és a genetikusok pedig
az indiánokkal való rokonságunkat bizonyították. Ehhez most
írástörténeti bizonyítékokat is mellékelhetünk.

3. ábra. A székely írás "b" (Bél, belső) jele a nikolsburgi ábécéből

4. ábra. A székely írás "ak" (patak, Ókeánosz, Heraklész) jele a
nikolsburgi ábécéből

5. ábra. A székely írás "d" (Du/Dana "Isten régi neve") jele a
homoródkarácsonyfalvi feliratból

6. ábra. A székely írás "ty" (atya) jele a bögözi feliratból; azért lett az
atya szójele (amiből végül a "ty" betű megszületett), mert az atyaisten
jelképe volt

7/a. ábra. A szentgyörgyvölgyi tehénszobor a viszokói felirat
párhuzama; egy térbeli világmodell, amely székely jelek előképével
írt, magyar szavakból álló magyarázó megjegyzéseket hordoz

7/b. ábra. A szentgyörgyvölgyi tehénszobor jelei

A korszak időrendben legkorábbi, magyarul elolvasott, székely
rovásjelek előképével írt hiteles emléke a 7500 éves
szentgyörgyvölgyi tehénszobor (7. ábra), amely a Magyar Nemzeti
Múzeum régészeti kiállításán tekinthető meg. Egy térbeli világmodell
elemeinek elnevezéseit: a szár (úr), (is) Ten, sarok és ég jeleket
olvashatjuk rajta.

Valamivel későbbi időszakból származnak az ismertebb tatárlakai
táblák, amelyeken csillagtérkép látható és amelyről két szójelet (a
szár és az atya jelét) sikerült elolvasnunk.

Friedrich Klára az egyébként vitathatóra sikerült " Írástörténeti
áttekintő magyar szempontból " c. kötetében (
http://www.tudos.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=90029 ) közli a
most elolvasott viszokói feliratos kő fényképét is, rajta a két érthető
szójellel.

A szerző felismerhette, hogy ezek a magyar jelkincsben is
szerepelnek; elolvasnia, vagy megértenie azonban nem sikerülhetett
- hiszen szerinte a székely írásnak nincsenek sem szó(tag)jelei, sem
képjelei.

8. ábra. A viszokói feliratos kő "magasba vezető út" jele

9. ábra. A székely írás "m" (magas) jele Bél Mátyás ábécéjéből

10. ábra. Kínai "kaptató" (kőből, földből való emelkedő) szójel

11. ábra. Anaszazi indián világmodell sarokjelképe (az ősvallási
világkép szerint a négyszögletes Föld és a kerek ég csak a sarkokon
érintkezett, amely így az ég és a Föld közötti kapcsolat helye volt); a
magasba vezető út lépcsős jelén kívül a sarok hegyének rajzát is
tartalmazza ( http://tudos.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=89971 )

A viszokói feliratos kő jobb oldali "magas" jele és párhuzamai

A jobb oldali jel hegyekből rakott lépcsőt ábrázol (8. ábra). A jel
párhuzamai megtalálhatók Eurázsiában és Amerikában is (9-11.
ábra). Széles körű elterjedtsége az igen régi és igen fontos voltát
támasztja alá.

12. ábra. A viszokói feliratos kő "tengely" jele

13. ábra. A gjunovkai szkíta nyeregdísz eget tartó fája a világegyetem
forgástengelye; ugyanúgy Y alakú, mint a viszokói "tengely" jel

14. ábra. A székely írás "t" (tengely) jele a székelydályai feliratból

A viszokói feliratos kő bal oldali "tengely" jele és párhuzamai

Az Y alakú viszokói jel (12. ábra) a székely írás "t" (tengely) jelével
genetikus kapcsolatban van és a világegyetem forgástengelyét jelöli.
Hasonló alakú fa tartja az eget a gjunovkai szkíta szembőlnézeti
világmodellen is (13. ábra). Azért rajzolták Y alakúra az égigérő fát,
mert a kunyhóikban ilyen ágasfa tartotta a mennyezetet, s ennek
analógiájára képzelték el a világegyetem szerkezetét is.


A viszokói "cégtábla" feliratának értelme

A kő bal oldalán a "t" (tengely) rovásjelünk viszokói megfelelője,
jobbra pedig az esztergomi oroszlánokon is látható "magasba vezető
út" jel található.

Ezek együtt jobbról balra olvasva a "magas tengely", vagy a
"magasba vezető tengely" értelmet adják. Ez a jelentés arra utal,
hogy a felirat keletkezésekor a viszokói hegyet az égbe vezető úttal
azonosították, ami az ősvallás központi gondolata volt.

Ilyen égbe vezető útnak tekintette az ősvallás az Istennel azonosított
világhegyet (ennek jelképeként épültek a piramisok és erre
emlékezve mutattak be áldozatot a természetes hegyeken); a rajta
álló égigérő fát és mindezek látható részét: a Tejutat.


A piramisok kora

Piramisoknak már akkor létezniük kellett, amikor az indiánok ősei
átmentek Amerikába, azaz kb. 40-30 000 évvel ezelőtt. Különben nem
lennének ugyanolyanok, vagy hasonlók a világ minden részén a
piramisok is, meg a piramist ábrázoló jelek és a rajtuk lévő feliratok is.

Ez a kőkori piramisépítő divat az ősvallásban gyökerezik, onnan
merítette a jelkészletét is, meg a szertartásrendjét is. Az ősvallás
igénye határozta meg az eurázsiai, afrikai és amerikai piramisok
alakját, szerepét és jelkészletét.


Miért rendkívüli jelentőségű ez a felirat?

Amennyiben a lelet hiteles, előkerült egy írásos bizonyítéka annak,
hogy a viszokói hegyek szabályos alakja a kőkor emberének is
feltűnt. Ez emlékeztette őket a korabeli ősvallás világelképzelésére és
persze az épített piramisokra is. Lehetséges, hogy a hegyen kultikus
szertartásokat folytattak, amiképpen sok más természetes hegyen és
az épített piramisokon is. Ennek nyomát, ha maradt ilyen, hiteles
ásatásokon kellene feltárni Viszokón.

Ilyen, képletesen égbe vezető útként szolgáltak a piramisok is, ezért e
most elolvasott felirat segíthet kialakítani egy közbülső álláspontot a
piramishívők és a piramistagadók nézetei között.

E közbülső álláspontnak az lehet a lényege, hogy épített piramis
ugyan nincs Viszokóban, de ezt a természetes hegyet ugyanúgy
használták, mintha az lett volna. Régészeti kutatás döntheti el, hogy a
szertartások kedvéért alakítottak-e a természetes hegyen valamit az
elődök; s ha igen, akkor mennyit.

Egyfajta lehetséges megközelítés szerint a profán táj átalakítása
szent körzetté megtörtént már e "cégtábla" megalkotásával és a tájat
felszentelő első szertartásokkal is. Ebben a fogalomkörben igen
fontos lépés a feliratos kő elhelyezése, mert magas szinten szervezett
vallási életre utal, amelynek velejárója volt a jelképek (pontosabban
az írás) használata.

Azaz valamilyen valláselméleti szinten akkor is beszélhetünk a hegy
"jelképes piramissá" azaz szent körzetté tételéről, ha a hegy
természetes hegy és nem folytak rajta nagyszabású kiegészítő
építkezések. A kőkor embere számára feltehetően nem az volt fontos,
hogy mesterségesen épített-e a templomhegy, hanem az, hogy azon
az Istenhez juthat-e.

A feliratos tábla igazolta azt a várakozásunkat, amit a legelső
híradások alapján is kialakítottunk a viszokói állításokról: a kőkor
embere tisztelte a természetes hegyeket, használta a barlangokat és
ismerte a székely írás elődjét.


A felirat nyelve és hangalakja

A két szójelből álló felirat korabeli hangalakja csak sejthető, de
egyelőre nem hangzósítható pontosan. A fentebb említett
párhuzamok alapján bizonyosak lehetünk abban, hogy a jelhez
határozott hangalak kötődött, azaz a jelek fonetikusak, egy kőkori
szó- szótagoló írás szójelei voltak.

A Tordos-Vincsa kultúra jelkészlete és néhány megértett, vagy
részben el is olvasott rövid felirata (mint amilyen a tatárlakai tábláké
is); valamint a szentgyörgyvölgyi tehénszobor felirata alapján olyan
nyelvet és kultúrát feltételezhetünk e tájon is, amely rokonságban áll
a magyar, a sumer, a hatti és az etruszk kultúrával.

15. ábra. Totonák indián piramis, a csúcsán egykor volt szentélybe
vezető lépcső két oldalán a viszokói "cégtáblán" lévőhöz hasonló
mondanivalójú jelekkel

16. ábra. A totonák indián piramis lépcsője mellett a Jóma "jó
ma(gas)" ligatúra szintén az égbe vezető út jele, amelyben ugyanúgy
szerepel a "magas" jele is, mint a viszokói "cégtáblán" - ez az indián
ligatúra azonban a kacskaringó alakú jó "folyó" jellel társítja és ezáltal
Tejútként ábrázolja az égbe vezető utat

17. ábra. A lehecsényi (erdélyi) fazekasmotívum az égig csapó
hullámtaraj ábrázolása, amelynek legmagasabb tajtékjára
magyarázatképpen rátették a magasba vezető út jelét is

18. ábra. A székely írás "j" (jó "folyó") jele a nikolsburgi ábécéből

19. ábra. A mártonhelyi (Muravidék) Szent Kristóf-freskón képszerű jó
szójelekkel ábrázolták az égi folyót


A jelekkel ellátott piramis párhuzama

Ismerünk olyan lépcsős toronytemplomot Amerikában, amelyben
hasonló jellegű, székely rovásjelek előképével írt szójeles felirat
jelezte a piramis legfontosabb útvonalát. Egy totonák piramis
lépcsőjét ugyanis a Jóma ligatúrákból alkotott jelsor kíséri (a Jóma
ligatúra ugyanúgy az égbe vezető utat ábrázoló képjelekből áll, mint
ez a viszokói felirat). Ez a párhuzam arra utal, hogy a viszokói felirat
hiteles lehet.


Összegzés

Profán hasonlattal élve úgy is fogalmazhatunk, hogy előkerült a
viszokói "piramishegy", egy kőkori kultikus központ "cégtáblája", az
egyik legkorábbi európai felirat, amelyet a székely írás jelei
segítségével megértünk.

Ez a lehető leghitelesebb módon tájékoztat bennünket arról, hogy a
területet a kőkorban jelképesen az égbe vezető úttal azonosították és
ennek megfelelő tiszteletben részítették.

A szokás, miszerint az égbe vezető utat jelképező magaslatot a
székely rovásírás jeleinek előképével írt felirattal is jelezték, a
kőkorban általánosan elterjedt lehetett Európától Amerikáig.


Irodalom:

A piramisépítő kultúrák használták a székely írás elődjét (3) A magyar
égbe vezető út

http://tudos.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=97113

Varga Géza írástörténész

Cikkek a székely írásról:

Introduction /tudós.virtus/ http://tudos.virtus.hu/index.php?
id=detailed_article&aid=65973
Different names of the Szekler Writing /tudós.virtus/
http://www.tudos.virtus.hu/index.php?id=detailed_article&aid=53925

Origin of the Szekler Writing http://tudos.virtus.hu/index.php?
id=detailed_article&aid=65976

History of the Szekler Writing /tudós.virtus/
http://tudos.virtus.hu/index.php?id=detailed_article&aid=54696

The Szekler writing's sign order and number of signs
http://tudos.virtus.hu/index.php?id=detailed_article&aid=54847

The Szekler Letters http://tudos.virtus.hu/index.php?
id=detailed_article&aid=65978

Capital and Lower Case Letters of the Szekler Writing /tudós.virtus/
http://tudos.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=62344

The Direction of Signs /tudós.virtus/ http://tudos.virtus.hu/?
id=detailed_article&aid=62343

The Szekler Logograms /tudós.virtus/ http://tudos.virtus.hu/?
id=detailed_article&aid=62341

The Szekler Sentence Signs /tud

ute;s.virtus/ http://tudos.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=62339

Szekler Ligatures /tudós.virtus/ http://tudos.virtus.hu/?
id=detailed_article&aid=62340

The Expanded Nicholsburg Sign Case /tudós.virtus/
http://tudos.virtus.hu/index.php?id=detailed_article&aid=64360

The Direction of Writing /tudós.virtus/ http://tudos.virtus.hu/?
id=detailed_article&aid=63881

Variations of the Szekler Writing /tudós.virtus/ http://tudos.virtus.hu/?
id=detailed_article&aid=63882

Interpunctuation /tudós.virtus/ http://tudos.virtus.hu/?
id=detailed_article&aid=63883

Numbers /tudós.virtus/ http://tudos.virtus.hu/?
id=detailed_article&aid=63884

Runic Artifacts from the Stone Age /tudós.virtus/
http://tudos.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=64040

Artifacts from the Metal Age /tudós.virtus/ http://tudos.virtus.hu/?
id=detailed_article&aid=64042

Written Artifacts from the Hun, Avar and Homecoming Eras
/tudós.virtus/ http://tudos.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=64351

The Classical Era of Szekler Artifacts /tudós.virtus/
http://tudos.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=64043

Modern Usage of the Szekler Writing /tudós.virtus/
http://tudos.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=64045

Other Proposals /tudós.virtus/ http://tudos.virtus.hu/index.php?
id=detailed_article&aid=64353

Code Setup /tudós virtus/ http://tudos.virtus.hu/index.php?
id=detailed_article&aid=64354